Posprejovaný vchod do antikvariátu potřeboval pomoc odborníků

Zář 18, 2018 by

Posprejovaný vchod do antikvariátu potřeboval pomoc odborníků

V současnosti je již každá firma na trhu, plná individualit a osobností, které mají – kromě korporátní filozofie – svůj pevný názor, za kterým si dokáží pevně stát. Zdá se vám tato věta nereálná? Určitě jen do chvíle, než-li ji celou srozumitelně vysvětlíme. 

Naše úklidová společnost A SERVIS LIPKA je v otázce individualit vlastně stejná jako všechny ostatní. Ale pozor! To pouze do okamžiku, kdy příjde řeč na graffiti. Všichni naši zaměstnanci, graffiti jako fenomén doby neodsuzují, ale v jednom se určitě shodneme zcela všichni! Vše to, co vidíme kolem sebe – na stěnách, zdivu a fasádách budov – je ubohost a bezohledný vandalizmus!

Naše jednoznačně odmítavé stanovisko vyzní ještě silněji, pokud doplníme, že A SERVIS LIPKA je společností, která se – kromě široké palety ostatních úklidových služeb – intenzivně věnuje odstraňování graffiti a prevenci jejich vzniku. Z určitého pohledu tak vlastně nesouhlas s graffitovým vandalizmem – v jistém smyslu – obírá naše pracovníky o každodenní práci. Naštěstí, nic není pouze černé, bílé, ba ani černobílé…

Zcela…

Zcela určitě se shodneme na tom, že graffiti – v podobě, jak jej dnes a denně vnímáme – je pouhou pózou bezohledných jedinců a skupin. Ti se snaží na sebe upozornit jiným způsobem, než-li to dokáží Ti rozumnější a civilizovanější. Úklidová společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., Praha odstranění graffiti, vnímá tento celospolečenský problem – takříkajíc z první ruky. Vždyť pravidelně, prakticky neustále s grafitti na fasádách, zdech či veřejných prostranstvích vytrvale bojuje. Přesto mnozí naši pracovníci graffiti uznávají – ale pouze v uměleckém ztvárnění! Ano, umělecké ztvárnění graffiti přináší autorovi a divákovi příjemné kulturní pocity. Určitě se jedná o pocity mnohem civilizovanější, než když je člověk bezohledně nucen sledovat stupidně počmáranou fasádu.

Takže, jak je to se vztahem mezi graffiti a naší společnosti A SERVIS LIPKA doopravdy? Dle veškerých informací je A SERVIS LIPKA považována za jedinou firmu u nás, která garantuje nejen účinnou a velmi vysokou úroveň antigraffitové metody, ale také její nejnižší cenu na úklidovém trhu služeb.

Naše společnost likviduje graffiti, čistí zdi a fasády, realizuje ochranné antigraffitové nátěry a nástřiky. Navíc nabízí svým klientům originální projekt s názvem Systém čistých budov. Jedná se v podstatě o program účinné prevence, kvalitní antigraffitové ochrany, a schopnosti rychle a flexibilně odstraňovat nově vzniklé graffitové nástřiky.

Možná…

Možná je nyní ta pravá chvíle, abychom si – v zájmu našich klientů – v krátkosti přiblížili, toto společensky velice aktuální téma. V případě odstraňování graffiti z materiálů, jakými jsou teraco, mramor, žula apod., může agresivní barva spreje proniknout až do hloubky struktury fasády. Což samozřejmě způsobí nemalé problémy. Dokonalé a úplné odstranění graffitových barev je proto velmi náročné – v mnoha případech se ani zcela nepodaří.

Na takto postižené ploše se po primárním čištění velice často objevují fleky a různé skvrny, které po sobě sprejová barva zanechala. Jediným schůdným a technicky realizovatelným řešením je specializovaná odborná firma, která zvládne tento závažný typ poškození fasády dát do pořádku.

Je seriózní přitom upozornit klienta, že v průběhu konkrétního čištění graffiti na těchto tzv. strukturovaných omítkách i běžných fasádách dochází k situacím, s kterými je nutno předem počítat. Přes velice opatrné a postupné odstraňování graffitové barvy, je zároveň částečně odstraňován také původní fasádní nátěr.

V těchto…

V těchto případech je technologický postup následující. Odborný specialista společnosti A SERVIS LIPKA vyčistí graffiti do podoby nejasného a neohraničeného fleku. Poté tato místa přetře připravenou fasádní barvou, která je svým odstínem nejbližší originálu.

V této souvislosti je třeba upozornit na zásadní omyl, kterého se nešťastní majitelé dopouštějí. Pokud se majitel z vlastní iniciativy „vrhne“ na poškozenou fasádu, a bleskově ji přetře barvou, kterou měl pečlivě schovanou z doby, kdy si pořídil novou fasádu – určitě tím nic nevyřeší, ba naopak…

Tímto způsobem zatřené graffiti – bude pozvolna a nezadržitelně prosvítat. Takže za krátkou dobu jej bude mít překvapený klient znovu před očima. Graffiti bude pouze jakoby rozmazané, ale většinou ještě odpudivější než na začátku. Majitel tak pouze, svým snaživým, ale velice nedomyšleném jednáním, oddálil nutnost zásahu zkušených profesionálů.

Při výčtu…

Při výčtu našich zkušeností z graffitovým vandalizmem, nesmíme zapomenout na nesmírně důležitý fakt. Vlastní likvidaci graffiti realizuje společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti Praha pouze tehdy, pokud venkovní teploty neklesnou pod +10° C. Jestliže našeho klienta trápí počmáraná fasáda nebo zeď, měl by reagovat co nejdříve, aby to ještě umožnilo počasí, a mohla tak být spolehlivě aplikována naše čistící technologie.

V dlouhém seznamu různých rad a návodů – jak se vypořádat s graffiti – zcela logicky vyčnívají odborná řešení, a především také účinná antigraffitová ochrana. Speciální a unikátní nátěr nejenže spolehlivě brání sprejerům v jejich činnosti, ale navíc fasádu ochrání před běžným, všudepřítomným atmosferickým spadem.

Pro každodenní činnost společnosti A SERVIS LIPKA je velice důležitý již zmiňovaný projekt Systém čistých budov. Klientům poskytuje rychlé odstraňování graffiti, které je spojeno s nanesením antigraffitového nátěru. Projekt rovněž zabezpečuje servisní službu, která velmi rychle odstraňuje nově nastříkané graffitové obrazce na fasádě, která je chráněna antigraffitovým nátěrem. V běžné praxi se tento model velice dobře osvědčil a trvale vykazuje vysokou úspěšnost.

V těch…

V těch případech, kdy si klient nechá na fasádě nebo zdi odstranit graffiti, a konkrétní plocha bude ošetřena antigraffitovým nátěrem – bude případná likvidace nového graffiti podstatně levnější, než-li první vyčištění bez antigraffitové ochrany. Automatickou součástí této služby je plnohodnotné obnovení antigraffitového nátěru postižené plochy.

Z těchto faktů jednoznačně vyplývá, že použitím kvalitní antigraffitové ochrany lze účinně předejít všem starostem spojených s odstraňováním graffiti. Tento moderní proces dnes reprezentuje nejdokonalejší technologický postup, který dokáže spolehlivě zbavit fasádu jakýchkoliv sprejerských útoků. Podstatná je zároveň skutečnost, že díky ochrannému nátěru – nedochází k žádnému poškození, ani ztrátě původní barevnosti postižené fasády nebo zdiva.

Vlastní aplikace antigraffitové ochrany probíhá následujícím způsobem. Na hladké plochy se nanášejí cca tři vrstvy nátěru. Fasády se strukturovaným – tedy pórovitým nebo nerovným povrchem – vyžadují nanesení 6ti až 12ti vrstev. Ochranný nátěr typu AGO může společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstranění graffiti a aplikace antigraffitové AGO ochrany Praha, nanést i na specifické povrchy, jakými jsou např. marmolit.

A právě…

A právě, v případě marmolitu je tato antigraffitová ochrana mimořádně prospěšná. Z fasády, která má marmolitovou úpravu je vlastně prakticky nemožné graffiti odstranit. V drtivé většině případů proto klientovi zůstává pouze jediná možnost – nová vrstva marmolitu…

Samozřejmě toto řešení stojí zákazníka zbytečně obrovské nervy a starosti. A o vynaložených nákladech se raději nebudeme rozepisovat!

Skvělou výhodou moderního antigraffitového nátěru je právě možnost aplikace na nejrůznější typy povrchů. Jedinou výjimku tvoří hladce leštěné kovy, jednolité skleněné plochy nebo polykarbonáty. Nanášení ochranného AGO nátěru má, podobně jako odstraňování graffiti, jedinou podmínku – venkovní teplota musí být nad +10° C.

Antigraffitový…

Antigraffitový nátěr se nejvíce osvědčil především na budovách, které jsou často vystaveny útokům bezohledných sprejerů. Jedná se o stavby a nemovitosti na okrajích měst, objekty v průmyslových zónách, různé stavební prvky u vytížených silnic a frekventovaných tahů – mosty, podjezdy, ochranné stěny, protihlukové bariéry apod.

Tyto oblasti jsou mezi sprejery oblíbeny a velmi často vyhledávány. Stojí zdánlivě  mimo zájem skutečných vlastníků, nejsou dostatečně zabezpečeny ani hlídány. Takže poskytují dostatek možností, jak naplnit bezohledné představy graffitové komunity o vlastní „tvorbě.“

V této souvislosti je důležité vědět zásadní informaci! Pokud byl aplikován společností A SERVIS LIPKA na konkrétní budově – její fasádě či zdivu – speciální antigraffitový nátěr AGO, společnost klientovi garantuje odstranění nového graffiti v max. lhůtě do 14 dní.

Jedná se…

Jedná se o standartní součást Smlouvy o díle mezi společností A SERVIS LIPKA a klienty na území České republiky, Slovenska a Rakouska. Tento unikátní bonus vnímá drtivá většina zákazníků jako skvělý přínos, který jednoznačně přispívá ke kvalitě práce a komplexnosti služeb úklidové společnosti A SERVIS LIPKA.

Lze tedy, beze všech pochybností dodat, že tato – pro klienty vstřícná služba – je v konečném důsledku jasným důkazem, že maximální spokojenost zákazníka s poskytovanými službami, je pro společnost A SERVIS LIPKA vždy na prvním místě.

Právě rychlé a účinné odstranění graffitových nástřiků je základem úspěchu firemního konceptu – Systém čistých budov. Samotný koncept se na trzích střední Evropy skutečně velice dobře ujal a dosahuje pozoruhodných výsledků. Společnost A SERVIS LIPKA má proto pochopitelně trvalý zájem na jeho úspěšném pokračování.

Ze získaných…

Ze získaných praktických zkušeností se již dá spolehlivě vyvodit jednoznačně pozitivní závěr. Pokud se nové graffiti odstraní rychle a bez zbytečných průtahů – celé skupiny sprejerů přestávají mít zájem pokračovat ve svých stupidních pokusech. Důvod? Ten je zcela prostý. Tento druh „zábavy“ nepochází „z laciného kraje“.  Neboť graffitové sprejové barvy stojí nemalé peníze a sprejer jich při své „činnosti“ spotřebuje značné množství… A jeho následné zjištění, že jeho „výtvor,“ kterým se chtěl prezentovat sobě a své komunitě – je vzápětí snadno a nemilosrdně odstraněn – vyústí v jediné možné řešení. Ano, odchází trvale z takto chráněných lokalit, a pokouší se „uplatnit své umění“ jinde…

Nyní nastal vhodný okamžik k tomu, abychom v krátkosti zopakovali postup a technologii čištění. Kterou nabízí svým klientům společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti a aplikace antigraffitové ochrany Praha. Tato společnost již více jak 20 let poskytuje své špičkově kvalitní služby ve třech státech střední Evropy k plné spokojenosti svých zákazníků.

Po telefonické domluvě objednávky dostane náš klient e-mailem přesný popis celé zakázky, její finanční rozpočet, detailní sdělení termínu, času a konkrétního technologického postupu. Pokud zákazník s návrhem souhlasí – firma A SERVIS LIPKA učiní již vše potřebné, aby své slovo dodržela k plné spokojenosti svého klienta.

Je také…

Je také férové a důležité, zmínit se, že některé konkurenční firmy i jejich klienti často zpochybňují naše ceny za poskytované služby. Na úklidovém trhu služeb se přece najdou mnohé přijatelnější alternativy. Otevřeně říkáme, že ceny společnosti A SERVIS LIPKA jsou o něco vyšší. Ale vyslovením slůvka A musí také následovat důležité slůvko B.

Společnost A SERVIS LIPKA každému svému zákazníkovi nabízí nejen špičkovou a kvalitní technologii, která povrch fasády nebo zdiva nikterak nepoškozuje. Ale zároveň také celou plochu dokonale vyčistí a dlouhodobě plně ochrání.

Speciální antigraffitový AGO nátěr je na našich trzích unikátní a jeho vlastnosti nemají přímou konkurenci. Abychom při tom všem nezapomněli – projekt Systém čistých budov – klientům zaručuje výjimečný a vstřícný servis odstraňování nových graffiti za zlomek původní ceny.

Mnozí…

Mnozí klienti na práci zaměstnanců firmy A SERVIS LIPKA také oceňují jedinečný a vstřícný přístup, s kterým přistupují ke své úklidové činnosti. Jsou vždy plně soustředěni a připraveni. To mnohé svědčí o profilu a firemní kultuře úklidové a čistící společnosti A SERVIS LIPKA.

Pracovníci tak dokáží nejen odborně a nezištně poradit, ale rovněž k majetku klienta a jeho okolí, se vždy chovají ohleduplně a s citem. Takže velice brzy je klientovi jasné, že u něho pracují skuteční a precizně sehraní profesionálové, kteří reprezentují společnost svým vysokým pracovním standartem a hrdostí na firemní jméno a reputaci.

Jaký je technologický postup společnosti A SERVIS LIPKA v reálu? Přesně zvoleným chemickým prostředkem odborníci trpělivě odstraňují ze zdiva nebo fasády veškeré graffiti. Tuto náročnou činnost provádí systematicky a důkladně tak dlouho, pokud se na postiženém místě nevytvoří nejasný až zamlžený stín.

V následující…

V následující fázi takto vyčištěnou plochu opatrně překryjí fasádní barvou, která s maximální přesností kopíruje původní barevný odstín fasády. Po náležitém vyschnutí takto ošetřených stěn, již lze nanášet ochranný antigraffitový nátěr AGO. Tímto okamžikem se tato vrstva stává odolnou. Byť pouhým okem neviditelnou bariérou. Která spolehlivě zabrání sprejerům v jejich nesmyslných pokusech o tzv. street art…

Když odborníci společnosti A SERVIS LIPKA svoji práci dokončí, je klientovi zcela jasné, že pro něho pracovala společnost, která nejenže vždy dodrží dané slovo. Ale do poslední tečky splní všechna očekávání a přání zákazníka. Sečteno a podtrženo – graffiti odstraňovali skuteční profesionálové, pro které je maximální spokojenost klienta a vzorná reprezentace své společnosti vždy na prvním místě.

Díky technologicky vyspělému postupu společnosti A SERVIS LIPKA a unikátnímu antigraffitovému nátěru – klient velice rychle pochopí firemní filozofii. Problém následně vzniklých graffitových nástřiků již bude plně v režii odborných specialistů! Jejich špičková metoda čištění a ochrany totiž představuje trvalou záruku a jistotu.

Vlastně…

Vlastně stejné zkušenosti s prací odborníků firmy A SERVIS LIPKA získal i majitel malého antikvariátu. Ten jednoho rána našel vchod do svého obchodu posprejovaný, a to skutečně nevybíravým způsobem – přímo šílenými graffitovými čmáranicemi…

Stalo se již vlastně samozřejmým pravidlem, že jsme likvidaci graffiti zvládli dobře a velice kvalitně. Vchod do útulného antikvariátu získal zpět svou původní noblesní podobu. Není proto náhodou, že případní noví klienti mohou najít na webu množství pozitivních recenzí, ohlasů a poděkování, které mají jediného společného jmenovatele – vždy kvalitně odvedené služby společnosti A SERVIS LIPKA.

Bude nám velkým potěšením prezentovat i u vás naše firemní know-how a dokázat tak, že jméno naší společnosti je nositelem skutečné profesionality, kvality a poctivé odborné práce.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply